Søvangsvej 1, 1.sl.tv. • 2650 Hvidovre • Telefon: 30 16 37 01 • E-mail: ban@beregnerservice-oest.dk 

Visual Kalkulation

Beregnerservice Øst ApS anvender kalkulationssystemet Visual Kalkulation fra EG A/S, dette betyder et fuldt overblik over opgavens nulpunktsomsætning, hvor alt gennemkalkuleres ned til mindste detalje.

Du vil ved køb af en nettokalkulation altid få oplevelsen af en overskuelig, præcis og gennemsigtig kalkulation.Basis for kalkulationen dannes af den til enhver tid gældende overenskomst mellem Dansk Byggeri og TIB/3F med gældende svendeprislister, samt indhentning af materiale- og underentreprisetilbud hos din virksomheds faste leverandører.

Beregnerservice Øst ApS leverer beregningen som PDF filer og kan tilbyde følgende udskrifter:

  • Tilbud til eget brug
  • Priser og tider pr. afsnit
  • Materialeliste enkeltvis
  • Materialeliste samlet
  • Materialer samlet pr. afsnit
  • Tilbud til kunden
  • Akkordforslag
  • Kalkulationsopgørelse og dækningsbidrag

Hvis du selv har Visual Kalkulation, leverer vi beregningen som en PBD fil, som du kan lægge ind i dit eget program og selv redigere beregningen med firmaets egne bruttosatser, tillæg på materialer og underleverandører etc.

Print  ​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt